เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติขนาดใหญ่

มีสินค้าทั้งหมด 3 เครื่อง

เครื่องแพ็คขนาดใหญ่สามารถบรรจุฟิล์มหน้ากว้างได้จนถึง 720 mm

Showing all 1 result